Poznámky k čitateľskému denníku

Poznámky

Poznámky a čitateľský denník

povinná literatúra je známy pojem pre všetkých školopovinných, ale aj pre tých, ktorí školu už dávno skončili. Na začiatku každého školského roka sme dostali zoznam povinného čítania a k nemu rôzne doplňujúce úlohy. Dovolím si povedať, že tento zoznam väčšina z nás nemala rada, lebo znamenal pre každého z nás akúsi povinnosť. Viedli sme si čitateľský denník, do ktorého sme si zapisovali všetky dôležité údaje a poznámky o prečítanej literatúre, ktorý sme museli do určitého času odovzdať vyučujúcemu na kontrolu. Veľakrát som mala pocit, že učitelia vybrali tie najnudnejšie a najdlhšie knihy, ktoré mali v danej chvíli po ruke. Prvýkrát sme ocenili poznámky z čitateľského denníka pred maturitou, keď sme sa pripravovali na skúšku dospelosti a vracali sme sa spomienkami k prečítaným dielam. Po ukončení školy sme sa všetci tešili, že budeme mať čas čítať tie knihy, ktoré zaujímajú nás a nie tie, ktoré musíme. Za seba musím povedať, že odkedy som vyšla zo školy, nečítam takmer vôbec. Ak aj siahnem po nejakej knihe, tak jedine v cudzom jazyku.

Advertisements